Resim2.tif

KURULLAR

SEMPOZYUM KONULARI

GENEL BİLGİLER

DÜZENLEME KURULU

Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği

Derneği Yönetim Kurulu

 • Yaşar Murat ELÇİN (Başkan)

 • Kezban ULUBAYRAM (Başkan Yardımcısı)

 • Cem BAYRAM (Sekreter)

 • Mahmut PARMAKSIZ (Sayman)

 • Gamze TORUN KÖSE (Üye)

 • Caner DURUCAN (Üye)

 • Nermin DEMİRKOL (Üye)

 

BİLİM KURULU  

(Alfabetik Sıraya göre)

Prof. Dr. Hüseyin Çimenoğlu (İTÜ)

Prof. Dr. Caner Durucan (ODTÜ)

Prof. Dr. Ayşe Eser Elçin (Ankara Ü.)

Prof. Dr. Yaşar Murat Elçin (Ankara Ü.)

Prof. Dr. Nesrin Hasırcı (ODTÜ)

Prof. Dr. Vasıf Hasırcı (Acıbadem Ü.)

Prof. Dr. Feza Korkusuz (Hacettepe Ü.)

Prof. Dr. Petek Korkusuz (Hacettepe Ü.)

Prof. Dr. Dilek Şendil Keskin (ODTÜ)

Prof. Dr. Fatma Neşe Kök (İTÜ)

Prof. Dr. Gamze Torun Köse (Yeditepe Ü.)

Prof. Dr. Ayşen Tezcaner (ODTÜ)

Prof. Dr. Kezban Ulubayram (Hacettepe Ü.)

Doç. Dr. Zerrin Sezgin Bayındır (Ankara Ü.)

Doç. Dr. Aysel Koç Demir (Ankara Ü.)

Doç. Dr. Nermin Demirkol (Kocaeli Ü.)

Doç. Dr. Serap Durkut (Ankara Ü.)

Doç. Dr. Şükran Şeker (Ankara Ü.)

Doç. Dr. Aylin Şendemir Ürkmez (Ege Ü.)

Doç. Dr. Ali Zarrabi (İstinye Ü.)

Dr. Öğr. Üy. Cem Bayram (Hacettepe Ü.)

Dr. Öğr. Üy. Nuray Emin (Kastamonu Ü.)

Dr. Öğr. Üy. Fatih İnci (Bilkent Ü.)

Dr. Öğr. Üy. Selçuk Öztürk (Bozok Ü.)

Öğr. Gör. Dr. Özge Lalegül Ülker (Ankara Ü.)

Öğr. Gör. Dr. Mahmut Parmaksız (Ankara Ü.)

Öğr. Gör. Dr. Menekşe Ermiş Şen (ODTÜ)

 • Biyomalzemeler

 • Doku Mühendisliği ve Rejeneratif Tıp

 • Hücre-Biyomalzeme Etkileşimleri, Biyoarayüzler, Biyobenzetim

 • Eklemeli İmalat, Biyobasım, Biyofabrikasyon

 • İn Vitro Doku Modelleri, Organoidler

 • Biyolojik Matriksler

 • Mekanobiyoloji, Doku Biyomekaniği, Biyoreaktörler

 • Nanobiyokompozitler, Nanoterapötikler, Nanotıp

 • İlaç ve Gen Aktarım Sistemleri

 • Mikroakış, Tanı ve Görüntüleme Sistemleri

 • Bilgisayarlı Modelleme

 • Tıbbi Cihazlar

 • Laboratuvardan Kliniğe Aktarım

 • Ticarileştirme

SEMPOZYUM PLATFORMU

BIOMED2021 çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.

 

SEMPOZYUM DİLİ

Sempozyumun resmi dili Türkçe’dir.

 

BİLDİRİ FORMATI

Yalnızca Sözlü Bildirilere yer verilecektir.

Posterli bildiriler kabul edilmeyecektir.

Sunum yapacak katılımcılar için form

(Katılımcı formu + Özet taslağı)

Katılımcılar için form

KAYIT ÜCRETİ

Kayıt ücreti bulunmamaktadır.

 

ÖZET GÖNDERİM SON TARİHİ

03 Aralık 2021 Cuma 18:00’e kadar.

Türkçe Özetlerin gönderileceği e-posta:

biomed2021tr@gmail.com


SONUÇLARIN BİLDİRİM TARİHİ

6 Aralık 2021 Pazartesi