HOŞGELDİNİZ!

1/4

6. Uluslararası Doku Mühendisliği ve Rejeneratif Tıp Derneği (TERMIS)

Dünya Kongresi

Uluslararası Doku Mühendisliği ve Rejeneratif Tıp Derneği (TERMIS) tarafından düzenlenen 6. Dünya Kongresi (TERMIS2021) 31 Mayıs - 4 Haziran 2021 tarihlerinde Maastricht, Hollanda'da gerçekleştirilecektir.

ÖNEMLİ TARİHLER:

Oturum / Sempozyumlar:

Oturum / Sempozyum Çağrısı: 2 Mart 2020

Oturum / Sempozyum Bildirimi İçin Son Tarih: 15 Nisan 2020

Oturum / Sempozyum Kabul Duyuruları: 15 Mayıs 2020

Özetler:

Özet Çağrısı: 18 Mayıs 2020

Özet Bildirimi İçin Son Tarih: 1 Eylül 2020

Özet Kabul Duyuruları: 1 Aralık 2020

Son Dakika Özetler:

"Son Sakika" Özetler İçin Son Çağrı: 6 Ocak 2021

Son Dakika Özet Bildirimi İçin Son Tarih: 5 Şubat 2021

Son Dakika Özet Kabul Duyuruları: 5 Mart 2021

Kayıtlar:

Çevrimiçi Kayıt ve Konaklama Rezervasyon Başlangıcı: 1 Kasım 2020

Erken Kayıtlanma İçin Son Tarih: 1 Mart 2021

Ayrıntılı bilgi için Kongre web sitesini ziyaret ediniz: www.termis.org/WC2021 

TERMIS.png

Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Alanına İlgi Duyan Değerli Araştırıcı, Yönetici, Eğitici, Üretici ve Öğrenciler,

Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Derneği (BDMD) sayfamıza hoş geldiniz. Derneğimiz tıbbi uygulamalarda kullanılabilecek biyomalzemeler ve bunların hücre içeren hibrit ürünlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve ticari olarak elde edilebilmesi konularında çalışmak, biyomalzeme ve doku mühendisliği alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara destek vermek ve Türkiye’nin bu alanda uluslararası arenada öncü ülkeler arasına girmesine yardımcı olmak amacı ile Mayıs 2008’de Ankara’da kurulmuştur. BDMD, Türkiye’de bu alanlarda araştırma, etkileşim ve bilgi paylaşımını artırmayı hedefleyen en önemli dernektir.

Dernek olarak;

 • Biyomalzeme ve doku mühendisliği bilim ve teknolojisi alanında her türlü araştırmayı ve çalışmayı yapma,

 • Biyomalzeme ve doku mühendisliği alanında akademisyenler arasında ortak projeler hazırlamayı,

 • Biyomalzeme ve doku mühendisliği alanında faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlarla ortak projeler ve ortak çalışmalar yapmayı,

 • Biyomalzeme ve doku mühendisliği alanında faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlara danışmanlık yapmayı,

 • Faaliyetlerimizin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmayı, sonuçları üyeler ve/veya kamuoyu ile sanal ve gerçek ortamlarda paylaşmayı,

 • Gerek dernek gerekse üyelerimize ait çalışmaları çeşitli yollarla (gazete, dergi, kitap, web sayfası) duyurmayı,

 •  Üyelerimizi ve/veya kamuoyunu bilgilendirmek ve eğitmek amacıyla toplantı, kurs, seminer, gezi, festival, konferans, panel, fuar ve benzeri diğer çalışmaları düzenlemeyi,

 • Üyelerimiz arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve sürdürülmesi için çeşitli etkinlikler yapmayı,

 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, döküman ve yayınları temin etmeyi, ülkemizde çok gereksinim duyulan bir dökümantasyon merkezi oluşturmayı,

 • Uluslararası faaliyetlerle bulunarak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmayı ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmayı veya yardımlaşmayı,

 • Derneğin amacı ile ilgili bulunan diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla, ortak amaçlar doğrultusunda ve kanunlar ile uyum içinde olacak şekilde, platformlar oluşturmayı hedefliyoruz.

 

Bunlara ek olarak BDMD olarak, Avrupa Biyomalzeme Derneği’ne (European Society for Biomaterials, ESB) ve onun aracılığıyla Uluslararası Biyomalzeme Bilim ve Mühendisliği Dernekleri Federasyonu (The International Union of Societies for Biomaterials Sciences and Engineering, IUS-BSE) üyesi olmayı ve böylelikle etkileşimini uluslararası düzeye taşımayı da planlamaktayız. Bu konuda Avrupa Dernekleri ile görüşmelerimiz başlamıştır ve gerçekleştiğinde Avrupa ve Dünyanın, Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği alanlarındaki en etkin dernekleri ile bağ kurma fırsatı doğacaktır. Bu girişimler ve ortaklıklar, doğal olarak üyelerimizin bilimsel etkinliklerine olumlu bir biçimde yansıyacaktır.

 

BDMD olarak hedeflerimiz, yapacak işlerimizin ne kadar çok olduğunu göstermektedir. Bu amaçlara ancak sizlerin de yardımı ile ulaşabiliriz. Dolayısıyla, sizleri derneğimize katılmaya, yapacağınız işler ve öneriler ile onu güçlendirmeye ve hedeflerimizi gerçekleştirmeye yardımcı olmaya davet ediyoruz.

 
Prof. Dr. Y. Murat ELÇİN
BDMD Başkanı

BİYOMALZEME VE DOKU MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Y. Murat ELÇİN (Başkan)

Prof. Dr. Kezban ULUBAYRAM (Başkan Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Cem BAYRAM (Sekreter)

Öğr. Gör. Dr. Mahmut PARMAKSIZ (Sayman)

Prof. Dr. Gamze TORUN KÖSE (Üye)

Prof. Dr. Caner DURUCAN (Üye)

Doç. Dr. Nermin DEMİRKOL (Üye)