© 2019 Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Derneği.

HOŞGELDİNİZ!

1/3
BIOMED 2019 Banner

24. Biyomedikal​ Bilim ve Teknoloji Sempozyumu (BIOMED 2019)

1994 yılında başlatılmış olan BIOMED sempozyumlar serisinin 24.sü Derneğimiz Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kezban Ulubayram başkanlığında, Hacettepe Üniversitesi'nin katkıları ile 17-20 Ekim 2019 tarihleri arasında Çeşme Radisson Blu Hotel'de gerçekleştirilecektir.

 

BIOMED sempozyumlar serisi her yıl temel bilimler ve yaşam bilimleri alanlarından bilim insanları, mühendisler, klinisyenler ve endüstri temsilcilerini bir araya getirerek biyomedikal bilim ve teknoloji alanında bilgi alışverişi gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır.

Bu yıl gerçekleştirilecek olan 24. Biyomedikal Bilim ve Teknoloji Sempozyumu'nun konu başlıkları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

 • Biyomateryaller 

 • Doku Mühendisliği 

 • Kök Hücre ve Rejeneratif Tıp 

 • Salım Sistemleri 

 • Nanotıp 

 • Katmanlı Üretim 

 • Biyobasım 

 • Doku ve Organ Çipleri 

 • Kişiselleştirilmiş Tıp 

 • Yapay Organlar 

 • Kişiye Özel İmplantlar

 • Biyoseramikler ve Kompozitler 

 • Biyosensörler

Ayrıntılı bilgi için Sempozyum sitesini ziyaret ediniz: http://biomed2019.org/

Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Alanına İlgi Duyan Değerli Araştırıcı, Yönetici, Eğitici, Üretici ve Öğrenciler,

Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Derneği (BDMD) sayfamıza hoş geldiniz. Derneğimiz tıbbi uygulamalarda kullanılabilecek biyomalzemeler ve bunların hücre içeren hibrit ürünlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve ticari olarak elde edilebilmesi konularında çalışmak, biyomalzeme ve doku mühendisliği alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara destek vermek ve Türkiye’nin bu alanda uluslararası arenada öncü ülkeler arasına girmesine yardımcı olmak amacı ile Mayıs 2008’de Ankara’da kurulmuştur. BDMD, Türkiye’de bu alanlarda araştırma, etkileşim ve bilgi paylaşımını artırmayı hedefleyen en önemli dernektir.

Dernek olarak;

 • Biyomalzeme ve doku mühendisliği bilim ve teknolojisi alanında her türlü araştırmayı ve çalışmayı yapma,

 • Biyomalzeme ve doku mühendisliği alanında akademisyenler arasında ortak projeler hazırlamayı,

 • Biyomalzeme ve doku mühendisliği alanında faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlarla ortak projeler ve ortak çalışmalar yapmayı,

 • Biyomalzeme ve doku mühendisliği alanında faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlara danışmanlık yapmayı,

 • Faaliyetlerimizin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmayı, sonuçları üyeler ve/veya kamuoyu ile sanal ve gerçek ortamlarda paylaşmayı,

 • Gerek dernek gerekse üyelerimize ait çalışmaları çeşitli yollarla (gazete, dergi, kitap, web sayfası) duyurmayı,

 •  Üyelerimizi ve/veya kamuoyunu bilgilendirmek ve eğitmek amacıyla toplantı, kurs, seminer, gezi, festival, konferans, panel, fuar ve benzeri diğer çalışmaları düzenlemeyi,

 • Üyelerimiz arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve sürdürülmesi için çeşitli etkinlikler yapmayı,

 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, döküman ve yayınları temin etmeyi, ülkemizde çok gereksinim duyulan bir dökümantasyon merkezi oluşturmayı,

 • Uluslararası faaliyetlerle bulunarak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmayı ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmayı veya yardımlaşmayı,

 • Derneğin amacı ile ilgili bulunan diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla, ortak amaçlar doğrultusunda ve kanunlar ile uyum içinde olacak şekilde, platformlar oluşturmayı hedefliyoruz.

 

Bunlara ek olarak BDMD olarak, Avrupa Biyomalzeme Derneği’ne (European Society for Biomaterials, ESB) ve onun aracılığıyla Uluslararası Biyomalzeme Bilim ve Mühendisliği Dernekleri Federasyonu (The International Union of Societies for Biomaterials Sciences and Engineering, IUS-BSE) üyesi olmayı ve böylelikle etkileşimini uluslararası düzeye taşımayı da planlamaktayız. Bu konuda Avrupa Dernekleri ile görüşmelerimiz başlamıştır ve gerçekleştiğinde Avrupa ve Dünyanın, Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği alanlarındaki en etkin dernekleri ile bağ kurma fırsatı doğacaktır. Bu girişimler ve ortaklıklar, doğal olarak üyelerimizin bilimsel etkinliklerine olumlu bir biçimde yansıyacaktır.

 

BDMD olarak hedeflerimiz, yapacak işlerimizin ne kadar çok olduğunu göstermektedir. Bu amaçlara ancak sizlerin de yardımı ile ulaşabiliriz. Dolayısıyla, sizleri derneğimize katılmaya, yapacağınız işler ve öneriler ile onu güçlendirmeye ve hedeflerimizi gerçekleştirmeye yardımcı olmaya davet ediyoruz.

 
Prof. Dr. Vasıf Hasırcı
BDMD Başkanı

BİYOMALZEME VE DOKU MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Vasıf Hasırcı
Prof. Dr. Murat Elçin
Prof. Dr. Nesrin Hasırcı
Prof. Dr. Kezban Ulubayram
Prof. Dr. Menemşe Gümüşderelioğlu
Prof. Dr. A. Eser Elçin
Prof. Dr. İsmet Deliloğlu Gürhan