© 2019 Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Derneği.

Üyelik

 

Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Derneğine Üyelik Koşulları

 

Derneğe üye olabilmek için iki kategori vardır; Asil üyelik ve Onursal üyelik. Asil üyelik için bu alanda araştırma ve eğitim vererek kendini ispatlamış öğretim üyeleri ve araştırıcılar, biyomedikal alanında çalışan endüstriyel kuruluş yönetici ve sahipleri,  en az Y. Lisans çalışmasını bu alanda yürütmüş öğrenciler derneğimize başvurarak Yönetim Kurulunun onayından sonra üye olabilirler. Onursal Üyelik için bu alanda hizmetleri olmuş, eser vermiş ve emek harcamış kişilere üyelerimizin önerisi ve yönetim kurulunun onayı gerekir.

 

Değerli Biyomalzeme Araştırıcıları, 

Son günlerde BIOMED2018-TR Sempozyumu duyurularının da etkisiyle Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Derneği'ne (BDMD) üyelik başvuruları almaktayız.  Bu başvuruları yapan genç araştırıcılar üyelik aidatını yatırmakta ve dekontlarını da başvurularına eklemektedirler. Bu ilgi bizi çok sevindirmekle birlikte üyelik için önkoşullardan birinin "Asil üyelik için bu alanda araştırma ve eğitim vererek kendini ispatlamış öğretim üyeleri ve araştırıcılar, biyomedikal alanında çalışan endüstriyel kuruluş yönetici ve sahipleri,  en az Y. Lisans çalışmasını bu alanda yürütmüş öğrenciler derneğimize başvurarak Yönetim Kurulunun onayından sonra üye olabilirler. ” olduğunu hatırlatmamız gerekmektedir.

Maalesef yasalar nedeniyle öğrenci üyeliği mümkün olmamaktadır. Bu nedenle başvuru yaparken "Y. Lisans derecesi" ve "Yönetim Kurulu onayı” gerekliliklerini yerine getirmeden üyelik parası yatırılmamasına dikkat çekmek isteriz. Bu şekilde başvuru yapmış olan kişilerin sempozyum düzenleme kurulu ile iletişime geçerek yatırdıkları ücretin sempozyuma katılım ücreti olarak kabul edilmesi ya da kendilerine iade edilmesi konusunda seçimlerini bildirmelerini rica ederiz. Saygılarımızla.

  

Üyelik Başvuru Koşulları:

 

  • 3 Adet Fotoğraf

  • Nüfus cüzdanı fotokopisi

  • Ayrıntılı adres bilgileri (Ev ve iş adresleri, telefon, E posta, faks)

  • Başvuru dilekçesi

  • Öğrenci üyeler için ayrıca eğitim bilgileri (Üniversite, Anabilim Dalı, Tez Başlığı, Mezuniyet Yılı, halen sürdürdüğü tez ile ilgili bilgi (varsa))

  • Öğrenci olmayan adaylar için kısa özgeçmiş gerekmektedir.

 

Üyelik Aidatı

 

2016 yılı için Aidat 80 TL’dır. (Onursal üyelerden aidat alınmaz)

 

Aidat Ödemesi

 

Türkiye İş Bankası ODTÜ Şubesi (şube kodu 4229)-0987723. no’lu hesap. Hesap sahibi Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Derneği.