BİYOMALZEME VE DOKU MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ 


Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Derneği ve Mükemmelliyet Merkezi üyesi, ODTÜ Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nesrin Hasırcı'nın yeni makalesinin yer aldığı kitaba aşağıdaki linkten ualaşabilirsiniz. Makale için sayfa 77'ye bakınız.

www.ttgv.org.tr/content/docs/ttgv_kitap-v04.pdf

------------------------------------------------------------------------

Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Derneği 2. Çalıştayı

Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Derneğinin 2. Çalıştayı 28 Mayıs 2010'da ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezinde yapıldı. Programın uygulandığı sn halini sayfamızda göreceksiniz. Ücretsiz olan toplantıya 116 katılımcı katıldı. Toplantının konusu "Biyomedikal Malzemeler ve Türkiye" idi. Toplantımıza konuşmacı olarak Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği ürünleriyle çeşitli açılardan ilgisi olabilece kurumlardan konuşmacılar katıldı. Bunlar projelere destek ve yön veren DPT, TÜBİTAK, destek veren TTGV, kural koyucu olarak Sağlık Bakanlığı, uygulayıcı olarak GATA, çeşitli açılardan yol gösterici ve uygulamaya yardımcı rolüyle ODTÜ Teknokent ve üretici olarak OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi ve Sağlık İşverenleri Sendikası (SEİS) idi. Bu kurumların temsilcilerinin konuşmalarına internet sayfamızdan (www.biyomalzeme.org.tr) ulaşmanız mümkündür.  Bu toplantıya katılıp bize Biyomalzemelerin uygulanabilmesi konusunda neler yapılması gerektiğini bir düşünce fırtınası ortamında irdeledik. Sonuçta ortaya çıkan ortak anlayış çok umut vericiydi ve bu tanışmanın daha ileri gitmesi için yeni etkinlikler yapmamızın yarar ortaya çıktı. Çalıştayımızla ilgileri fotoğraflara sayfamızdan ulaşabilirisiniz. Bu çalıştayın yapılmasını mümkün kılan yönetim kurulu üyelerine ve özellikle de düzenleme komitesini oluşturan Prof. Dr. Nesrin Hasırcı, Prof. Dr. Kezban Ulubayram ve Prof.  Dr. Menemşe Gümüşderelioğlu'na çok teşekkür ederiz.

Konuşmaların PDF versiyonları aşağıdadır

Abdurrahman Türk- TÜBİTAK

Ayşe Sayın Üke- TÜBİTAK

Mete Çakmakçı- TTGV

Pelin Deniz Tekneci- DPT

Vasıf Hasırcı- BDMD Başkanı1st Global Inoviz Conference,  İzmir for Health

(May 24-25, 2010) ESBAŞ Technology Center, Aegean Free Zone

Bu toplantı  Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, ve İzmir Yüksek teknoloji Enstitüsü ile ESBAŞ, TASSA ve TÜMDEF tarafından ortaklaşa düzenlenmiş olup İzmir'i Sağlık Teknolojisinde öne çıkarmayı hedefleyen bir toplantı idi. Bu toplantıda BDMD'nin iş dünyasına tanıtılması için bir fırsat istedik. Düzenleme Kurulu bizlere hem bir stand yeri hem de Biyomalzeme ve Doku Mühendisliğini özel sektöre kısa bir konuşmayla tanıtmanın ötesine de geçerek bu konuda kısa bir çalıştay düzenleme olanağı verdi. Çalıştay programı aşağıdaki gibiydi:

13:30 WORKSHOP : BIOMATERIALS & GENOMICS

Moderated by Vasıf Hasırcı, Department of Biological Sciences, Biotechnology Research Unit, METU BIOMAT

-Peter I. Lelkes, Calhoun Chair Professor of Cellular Tissue Engineering, School of

Biomedical Engineering, Science & Health Systems, Drexel University

-Nesrin Hasırcı, BIOMAT Department of Chemistry, METU

-Arda Şayık, Vice President, Genmar

-Sermin Örnektekin, Chemical/Molecular Biology, Mustafa Kemal University 

-İsmet Deliloğlu Gürhan,  Aegean University, Dept of Bioengineering

 

Bu program içinde Biyomalzeme ve Doku Mühendisliğiyle ilgili olarak Prof. Vasıf Hasırcı, Prof. Peter Lelkes (Drexel University, ABD) ve Prof. Nesrin Hasırcı konuştu. Bu sunumlar ve standimize koyduğumuz broşürler sayesinde derneğimizin tanıtılması fırsatı çok iyi değerlendirilmiş oldu. Bu konuda desteklerinden dolayı özelikle Prof Fazilet Vardar Sükan (Ege Üniv.), Prof. Banu Onaral (Drexel Univ.) ve Kaya Tuncer’e (ESBAŞ) teşekkür ederiz.Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği 1. Çalıştayı ile ilgili bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği 1. Çalıştayı ODTÜ Kültür Kongre Merkezinde Yapıldı

Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Derneğinin BIOMED 2009'un ortak düzenleyicisi olmasından sonra ikinci bilimsel etkinliği olan Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği 1. Çalıştayı 26 Haziran 2009'da ODTÜ Kültür Kongre Merkezinde yapıldı. Çalıştay Organizasyon Komitesi Prof. Dr. Kezban Ulubayram'in (Hacettepe Üniversitesi) başkanlığında Doç. Dr. Ihsan Gürsel (Bilkent Üniversitesi), Doç. Dr. Gamze Torun Köse (Yeditepe Üniversitesi), Dr. Halime Kenar (ODTÜ) ve Aysel Kızıltay (ODTÜ) den oluşmaktaydı. Prof. Dr. Vasıf Hasırcı, Prof. Dr. Nesrin Hasırcı, Prof. Dr. İsmet Gürhan, Prof. Dr. Menemşe Gümüşderelioğlu, Prof. Dr. M. Yaşar Özden, Doç. Dr. İhsan Gürsel, Doç. Dr. Gamze Torun Köse ve Oktay Uğurlu (Ars Arthro AŞ) Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği alanındaki en son gelişmeler ve etiğin biyomedikal alandaki önemi üzerinde katılımcılara bilgi aktardılar. Bu arada BDMD üyelerinden Çaıiştaya katılanların 2009 BDMD Üyelik Kartları da kendilerine verildi. Ayni zamanda Prof. Dr. Nesrin Hasırcı ve Prof. Dr. Vasıf Hasırcı'nın 60. yaşlarını da kutlamak üzere bir slayt gösterimi oldu. Konuşmalar sonrası bir akşam yemeğiyle çalıştay sona erdi. Bu başarılı çalıştaya katkı veren araştırıcı ve kuruluşlara başta Düzenleme Kurulu olmak üzere çok teşekkür ederiz. Bundan sonraki çalıştayın Mayıs 2010'da yapılması planlanmaktadır. 

1.Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Çalıştay Programı 

 

1. Çalıştayımıza katılan tüm katılımcıların ve ayrıca BDMD üyelerinin resimleri Aşağıdadır.

BDMD üyeleri

Çalıştay katılımcıları

Prof. Dr. Canan Özgen                                               Prof. Dr. Menemşe Gümüşderelioğlu

Doç. Dr. Gamze Torun Köse                                           Prof. Dr. Nesrin Hasırcı

Prof. Dr. Kezban Ulubayram, Doç. Dr. Ihsan Gürsel      Prof. Dr. Nesrin Hasırcı,  Prof. Dr. Vasıf Hasırcı

                                                                                      Prof. Dr. Kezban Ulubayram


Prof. Dr. Vasıf Hasırcı                                                  Prof. Dr. Vasıf Hasırcı

 


Ortadoğu Çamlık sitesi 87/7 Karakusunlar/Ankara

Telefon: 312 210 5180 Faks: 312 210 1542
bdmd@biyomalzeme.org.tr